fbpx 新華行股份有限公司

Shopkins小小秘密系列 電視廣告

小小秘密讓你尋找迷你樂園!?

*用秘密地圖, 搵出保密碼, 就可以將玩具套装解鎖,搵到迷你樂園中的公仔及配件!

玩法
1. 根據指示,係地圖上找出目標嘅Shopkins 公仔圖案!

2. 用硬幣刮走Shopkins 公仔圖案,顯示隱藏嘅密碼。

3. 輸入找到嘅的密碼就能解開迷你樂園嘅秘密!

每款Shopkins小小秘密保密鎖迷你樂園都有一個主題 !
**內附你 Shopkins及Shoppie 公仔、秘密地圖、公仔站台及收集指南。