fbpx 新華行股份有限公司

小小幸運午餐盒驚喜收集圖鑑

+ 每個小小幸運午餐盒內有4款驚喜, 包括
1. 可愛公仔
2. 主菜/水果/動物
3. 飲品
4. 水果貼紙

你都一齊嚟收集呢d驚喜啦 !!